W rodzinie Jezusa prosimy o dobry udział w Jego uczcie