W rodzinie Jezusa prosimy o dobre słuchanie Słowa Boga