Święty Franciszek kochał Boga i szanował Jego stworzenie