Łączność Kościoła w niebie i na ziemi - uroczystość Wszystkich Świętych