Konstruowanie scenariusza z wykorzystaniem metod aktywizujących