Katecheza o eschatologii (o rzeczach ostatecznych)