Czcimy Jezusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i miłosiernego