Chrzest Pański - namaszczenie Chrystusa do wypełnienia zbawczej misji.