Amoris Laetitia
Rok Rodziny

Amoris Laetitia: Rok Rodziny

W ramach obchodów Roku Rodziny, Archidiecezja Chicago przygotowała serię pięciu krótkich filmów wideo, które mają pomóc wspólnotom parafialnym i poszczególnym rodzinom w zrozumieniu rodziny jako Kościoła domowego. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego: “Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany ‘Kościołem domowym’, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.” (KKK, 1666).

W ten sposób, rodziny mogą być prawdziwym doświadczeniem Kościoła. Każdy film podejmuje konkretny aspekt życia kościelnego i wyjaśnia, w jaki sposób ożywa on w rodzinach: głoszenie słowa, celebracja sakramentów, wspólna modlitwa oraz wypełnianie misji służby, dawania świadectwa i wspierania powołań.

Fundament Kościoła domowego

„Z serdeczną i głęboką radością Kościół spogląda na rodziny, które pozostają wierne nauczaniu Ewangelii, dziękując im i zachęcając do dawania świadectwa”.

Panie Jezu, Maryjo i Józefie, to w Was kontemplujemy blask
prawdziwej miłości i to do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, spraw prosimy, aby również nasze
rodziny były miejscem komunii i modlitwy, aby były
autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu, spraw prosimy, aby rodziny nigdy
więcej nie doświadczały przemocy, odrzucenia i podziałów.
Niech wszyscy, którzy zostali zranieni lub zgorszeni, znajdą
pocieszenie i uzdrowienie.

Święta Rodzino z Nazaretu, spraw prosimy, abyśmy raz jeszcze
przypomnieli sobie o świętości i nienaruszalności rodziny oraz
o jej pięknie w Bożym planie.

Jezu, Maryjo i Józefie, prosimy o łaskawe wysłuchanie naszej
modlitwy. Amen.

Zobaczyć życie rodzinne w nowy sposób - jako prawdziwe i autentyczne doświadczenie Kościoła

„Kościół jest tak silny, jak silne są nasze rodziny”

Zasadniczymi podstawami rodziny, jako Kościoła domowego są:

  • wiara
  • zakorzenienie w Słowie Bożym
  • Chrzest – „brama wejściowa do pełnego życia chrześcijańskiego”
  • radość wspólnoty

Czytanie z Pisma Świętego

Czytanie z Dziejów Apostolskich (16:25-34)

O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. «Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy!» – krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy [tamten] zażądał światła, wskoczył [do lochu] i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: «Panowie, co mam czynić, aby się zbawić?» «Uwierz w Pana Jezusa – odpowiedzieli mu – a zbawisz siebie i swój dom». Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu.

Oto Słowo Boże.

Refleksja i dyskusja

  • Czy kiedykolwiek myślałeś o swojej rodzinie, jako małej wspólnocie wiary lub Kościele domowym?
  • Na jakie trudności napotykają rodziny, które próbują przeżywać swoją wiarę jako kościoły domowe?
  • Co daje Ci nadzieję dla Twojej rodziny?

Modlitwa na zakończenie

Dobry i łaskawy Ojcze, prosimy, aby wszystkie rodziny zostały 
umocnione Twoją miłością, aby dzieliły się Słowem Bożym,
spotykały się podczas sakramentów, podejmowały misję służenia
i dawania świadectwa światu oraz wspierały powołania.

Prosimy Cię, pobłogosław matki, ojców i wszystkich członków rodziny
odnowioną wiarą, aby żyli swoim powołaniem jako członkowie Kościoła.
Prosimy o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Materiały

Fundament Kościoła domowego

Głoszenie Słowa Bożego w Kościele domowym

Rodzina prowadzi swoich członków do sakramentów i przeżywa sakramenty w domu.

Wspólna modlitwa rodzinna
i wielbienie Boga

Rodzina jako Kościół domowy wypełnia misję służenia innym, daje świadectwo, pielęgnuje powołania i troszczy się o nie.

„Dzięki rodzinom faktycznie zyskuje wiarygodność piękno małżeństwa nierozerwalnego i wiernego na zawsze. W rodzinie, którą można niejako nazwać «Kościołem domowym» (Lumen gentium, 11), dojrzewa pierwsze eklezjalne doświadczenie komunii między osobami, w której odzwierciedla się, dzięki łasce, tajemnica Trójcy Świętej."

chicago_logo