Program katechetyczny

Polskie szkoły z programem nauczania religii

Poniżej znajduje się mapa polskich szkół katolickich oferujących programy nauczania religii:

Podstawa licencji katechetycznej dla szkół polonijnych

Pobierz wszystkie
pdf

Polish Schools license letter 2014 - M Sedano

Rozmiar: 140.88 KB
Hits: 34
Data dodania: 08-02-2023
Data modyfikacji: 08-02-2023
pdf

Polish Schools Licence Letter

Rozmiar: 486.42 KB
Hits: 37
Data dodania: 08-02-2023
Data modyfikacji: 08-02-2023
pdf

Katecheza w prywatnych szkolach

Rozmiar: 172.18 KB
Hits: 56
Data dodania: 08-02-2023
Data modyfikacji: 08-02-2023
pdf

Catechesis in Private Schools

Rozmiar: 33.12 KB
Hits: 29
Data dodania: 08-02-2023
Data modyfikacji: 08-02-2023

Program nauczania religii

Uznajemy rodziców/opiekunów za głównych wychowawców wiary ich dzieci. Łącząc się w formacji wiary Waszych dzieci, możemy jedynie wzmocnić katolickie życie, które prowadzicie w domu i wspieramy Was w tej posłudze, ale nie możemy Was zastąpić. Staramy się dzielić z Wami tę rolę przekazywania Waszym dzieciom prawdziwych nauk wiary katolickiej.

W ramach naszego katolickiego zaangażowania, rodzice i dzieci wspólnie zobowiązują się do edukacji religijnej i formacji duchowej poprzez:

  • uczęszczanie na wszystkie regularnie zaplanowane zajęcia, przychodzenie na czas i uczestniczenie w zajęciach przez cały czas ich trwania
  • uczestnictwo we mszy świętej w niedziele i święta obowiązkowe
  • Wspólną modlitwę w rodzinie i zapoznawanie się z modlitwami zawartymi w podręczniku

Ponadto uczniowie przystępujący do Pierwszej Komunii Świętej oraz uczniowie gimnazjum (od szóstej do ósmej klasy) zobowiązują się do wypełnienia wszystkich zadań z portfolio w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentów.

Nasze programy

Pierwsza Spowiedź Święta
Program Pierwszej Spowiedzi Świętej  jest dostępny w języku polskim i jest dwuletnim kursem przygotowującym dzieci do sakramentu Spowiedzi Świętej, począwszy od pierwszej klasy. Sakrament Pojednania jest udzielany wiosną w drugiej lub trzeciej klasie, w zależności od programu polskiej szkoły.

Pierwsza Komunia Święta
Komunia, czyli Eucharystia, to przede wszystkim zbliżenie się Chrystusa do nas w łasce sakramentu. Kiedy przyprowadzamy nasze dzieci na Mszę Świętą, potwierdzamy nasze pragnienie, aby wzrastały w wierze jako katolicy. W miarę dorastania jest rzeczą naturalną, że nasze dzieci rozwijają głęboką i pełną miłości relację z Jezusem.

Podczas Eucharystii przypominamy sobie o wielkiej miłości Boga i zbawczej łasce Jezusa, o Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu, które dają nam nowe życie. Dziękujemy za łaskę sakramentu i obietnicę pełnego zjednoczenia z Bogiem. Podczas Mszy świętej składamy Bogu dary chleba i wina. Bóg odwzajemnia nasze dary chleba i wina w postaci Jezusa. Eucharystia jest naprawdę niezwykłym i szczególnym darem od naszego Pana.

Bierzmowanie
Program Bierzmowania jest dostępny w języku polskim i trwa trzy lata, przygotowując dzieci do przyjęcia sakramentu bierzmowania od szóstej klasy. Sakrament bierzmowania jest udzielany, gdy biskup jest dostępny.

Przegląd programu nauczania

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z programem nauczania religii w języku polskim.

Przedszkole
Celem programu nauczania w przedszkolu jest pomoc małym dzieciom w odkrywaniu ich przynależności do większej rodziny, jaką jest Kościół. Dzieci poznają historię naszych tradycji biblijnych, rodzinę świętych oraz podstawowe modlitwy. Rodziny proszone są o czytanie z dziećmi w domu, aby wzmocnić pojęcia prezentowane w klasie. Ponadto wprowadza się podstawowe modlitwy, w tym modlitwę “Anioł Pański”.

Klasa pierwsza
Celem programu dla pierwszoklasistów jest wprowadzenie uczniów w uporządkowane studium ich wiary. Nacisk kładziony jest na pomoc uczniom w zrozumieniu, że zostali stworzeni przez kochającego Boga, poznaniu formalnych modlitw Kościoła i rozpoczęciu życia modlitwy, a także zrozumieniu przynależności do Kościoła.

Do końca pierwszego roku uczniowie powinni znać znak krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

Klasa druga
Program nauczania w drugiej klasie skupia się na przygotowaniu uczniów do Sakramentu Pojednania i Eucharystii. W trakcie tego przygotowania uczniowie koncentrują się na życiu Jezusa, na tym, jak Kościół sprawuje sakramenty w swojej liturgii oraz jak mogą zbliżyć się do Boga w modlitwie i w sakramentach. Kandydaci do Pierwszej Komunii Świętej korzystają z podręcznika uzupełniającego w klasie i w domu z rodziną.

Do końca drugiej klasy uczniowie powinni znać Akt skruchy, podstawowe odpowiedzi na Mszę Świętą oraz modlitwę po przyjęciu komunii.

Klasa trzecia
Program nauczania w trzeciej klasie koncentruje się na tym, co to znaczy należeć do Kościoła. Tematy nauczane w pierwszej i drugiej klasie są powtarzane w sposób bardziej szczegółowy, ponieważ uczniowie coraz lepiej je rozumieją. Uczniowie badają w szczególności, jak funkcjonuje Kościół, w co Kościół wierzy w Credo i jak Kościół opiera się na Piśmie Świętym. Ponadto uczniowie są w stanie samodzielnie odmawiać Różaniec.

Do końca trzeciej klasy uczniowie powinni znać Wyznanie Wiary Apostolskiej, modlitwy i strukturę Różańca oraz umieć opisać podstawowe osoby (ksiądz, biskup itp.) i podstawowe struktury (parafia, Watykan itp.) w Kościele.

Klasa czwarta
Program nauczania w klasie czwartej stanowi podstawę moralności w zakresie przykazań i błogosławieństw. Uczniowie dowiadują się, jak nasza tradycja moralna jest zakorzeniona w Starym i Nowym Testamencie, czego Kościół uczy o tym, jak powinniśmy żyć, oraz poznają sposoby, dzięki którym mogą “czynić dobro i unikać zła” w swoim codziennym życiu.

Do końca czwartej klasy uczniowie będą potrafili wymienić Dziesięć Przykazań, Błogosławieństwa, Przykazania Kościelne, cielesne i duchowe uczynki miłosierdzia oraz cnoty teologalne i kardynalne.

Klasa piąta
Program nauczania dla klasy piątej koncentruje się na sakramentach i liturgii Kościoła. Ponadto uczniowie będą dalej zgłębiać Pismo Święte. Uczniowie poznają bardziej szczegółowo każdy z sakramentów, będą mieli praktyczną wiedzę na temat liturgii i roku liturgicznego oraz będą zgłębiać życie i przesłanie Jezusa poprzez studium Ewangelii Marka.

Do końca klasy piątej uczniowie będą potrafili wymienić, opisać i zdefiniować każdy sakrament, wymienić podstawowe części Mszy Świętej, opisać główne czynności liturgiczne, a także zdefiniować główne pory roku kościelnego oraz święte dni obowiązkowe. Będą też potrafili wyrecytować Credo Nicejskie.

Klasa szósta
Klasa szósta zajmuje się Starym Testamentem. Uczniowie rozwiną praktyczną znajomość głównych tematów Starego Testamentu, dowiedzą się więcej o judaizmie i świecie Pism, a także opiszą związki między Starym Testamentem a tradycją chrześcijańską, czytając Ewangelię Mateusza.

Pod koniec klasy szóstej uczniowie będą potrafili zidentyfikować i opisać w porządku chronologicznym najważniejsze wydarzenia ze Starego Testamentu oraz najważniejsze wydarzenia z życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Klasa siódma
Klasa siódma zajmuje się naukami Jezusa i podejmowaniem decyzji moralnych. Uczniowie czytają Ewangelię Łukasza, która pomoże im stworzyć podstawy do dyskusji o życiu moralnym i postawi przed nimi wyzwanie bycia uczniem.

Klasa ósma
Program nauczania w klasie ósmej obejmuje studiowanie Credo, Dziejów Apostolskich i życia w Kościele, przegląd nauczania katolickiego oraz bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Zapoznanie się z Wyznaniem Wiary i tym, w co wierzy Kościół, stanowi podstawę do wyznania tej wiary w Sakramencie Bierzmowania. Cały rok koncentruje się na sposobach przeżywania życia chrześcijańskiego przez tych, którzy są w pełni wtajemniczonymi chrześcijanami.

KLASATEMAT GŁÓWNYUWAGI / ŹRÓDŁA
przedszkolePrzez chrzest należymy do większej rodziny, KościołaPrzynależność do Bożej rodziny/słuchanie Słowa Bożego/Aniołów
klasa 1Bóg jest Stwórcą Wszechświata; Jeden Bóg, trzy Osoby BoskieKsięga Rodzaju / Ewangelia wg św. Łukasza
klasa 2Życie Jezusa; Celebracja Pojednania i EucharystiiPierwsza Spowiedź i Pierwsza Komunia Święta
klasa 3Dogłębne studium Kościoła. Pismo Święte, struktura
i nauczanie Jezusa
Credo Apostolskie
klasa 4Moralność10 przykazań i Błogosławieństwa
klasa 5Dogłębne studium sakramentów i liturgiiSakramenty/ Ewangelia wg św. Marka
klasa 6Pisma hebrajskie, przymierza i historia zbawieniaStary Testament / Ewangelia wg św. Mateusza; przygotowanie do bierzmowania
klasa 7Życie i nauczanie Jezusa jako wypełnienie obietnic Starego Testamentu i podejmowanie decyzji moralnychEwangelia wg św. Łukasza /Przygotowanie do bierzmowania
klasa 8KościółDzieje Apostolskie/ Listy Nowego Testamentu, przygotowanie do bierzmowania