Akademia Rozwoju Chrześcijańskiego
Duszpasterstwa Polonijnego
Archidiecezji Chicago

KURS DUCHOWOŚCI KATOLICKIEJ

Zajęcia prowadzi ks. dr hab. Adam Rybicki, profesor duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Spotkania odbędą się na żywo na platformie Zoom w czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 r. Patronką spotkań będzie św. Anna.

Cel kursu

• Pogłębienie wiedzy z zakresu duchowości katolickiej i głównych nurtów nauczania
Kościoła w tej dziedzinie
• Poznanie dynamiki rozwoju duchowego
• Przygotowanie do podjęcia roli lidera w parafii

Adresaci

• Osoby, którym zależy na zdobyciu i uporządkowaniu wiedzy z zakresu duchowości
katolickiej
• Członkowie grup formacyjnych, wspólnot modlitewnych, charyzmatycznych, etc.
• Osoby świeckie, siostry zakonne, księża
• Katecheci
• Wszyscy, którzy pragną wzrastać duchowo

Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymają certyfikat upoważniający do pełnienia różnorakich funkcji w parafiach Archidiecezji Chicago, m.in. do prowadzenia i tworzenia spotkań grup modlitewnych.

Więcej informacji pod adresem: mstepniak@archchicago.org

Zapraszamy do obejrzenia cyklu 10 wykładów: