Akcja 1W1


Dając, otrzymujemy

PSALMOTERAPIA + 1W1

Żyjemy w czasach, które niosą ze sobą dużo niepewności jutra. Wszyscy potrzebujemy duchowego i ludzkiego wsparcia. Wszyscy możemy je ofiarować i z tego daru skorzystać „DAJĄC, OTRZYMUJEMY”!

1W1 - Jeden PSALM za wszystkich, wszystkie PSALMY za jednego!

Jakim psalmem rozpoczniesz tydzień?

dr Piotr Kwiatek OFMCap — psycholog, psychoterapeuta, rekolekcjonista, wykładowca, zakonnik Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Doktorat z psychologii uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie (UPS). Ukończył trzyletni program terapii Gestalt w Filadelfii (The Gestalt Therapy Institute of Philadelphia — GTIP). Ponadto odbył szkolenie w Instytucie Alberta Ellisa z Racjonalno-Emotywnej Terapii Behawioralnej (REBT) w Nowym Yorku. Wykłada psychologię komunikacji, psychologię pastoralną i rozwojową w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, interwencje pozytywne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.